Verwijzing arts

Voor logopedische behandeling heeft u meestal een verwijzing nodig van uw huisarts, consultatiebureau-arts, tandarts of orthodontist, kinderarts, KNO-arts, neuroloog of andere specialist. U krijgt van de specialist een machtiging of verwijsbrief mee. Daarop staat voor welke klacht u wordt doorverwezen en eventueel een specifieke vraag om onderzoek, advisering en/of behandeling.

Wanneer het nodig is dat de begeleiding bij u thuis plaatsvindt, dan moet de verwijzer een extra vermelding ‘behandeling aan huis’ noteren op de machtiging. Dit kan het geval zijn wanneer u fysiek niet in staat bent om naar de praktijk te komen.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie gemakkelijker te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Vanaf 1 augustus 2011 kunt u zelf een afspraak maken met een logopedist. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet in alle gevallen meer nodig. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de DTL, raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden. Lees meer…