Behandeltraject

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of andere specialist) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. Lees meer over de verwijzing.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, stellen wij u de vraag waarom logopedie nodig is en willen we graag van u weten wat u van de logopedie verwacht. Lees meer over de logopedische probleem gebieden.

Eerste afspraak

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een intakegesprek. Hierna wordt beoordeeld welk logopedisch onderzoek, passend bij de hulpvraag, gewenst is. Daarnaast worden ook een aantal algemene gegevens verzameld en ontvangt de logopedist uw verwijsbrief voor logopedie van de huisarts of specialist. Neem ook een geldige identiteitskaart of paspoort mee, zodat we zeker weten dat het om u of degene voor wie de logopedie aanvraagt is gaat.

Onderzoek en/ of observatie

Aan de hand van de verzamelde gegevens tijdens de eerste afspraak, bepaalt de logopedist of logopedisch onderzoek noodzakelijk is en zo ja, op welke manier dit plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een test, toets en/of een (spel)observatie. Als behandeling nodig blijkt, stelt je logopedist samen met u behandeldoelen op, wordt het behandeltraject doorgesproken en start de behandeling.  

Behandeling

Voor iedere behandeling wordt een half uur de tijd genomen. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de logopedie wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht. Komt u als ouder met uw kind bij de logopedie, dan bent u zelf meestal bij de behandeling aanwezig. Tijdens en vooral na de behandeling in de thuissituatie wordt actieve participatie van u als ouder verwacht om de logopedische doelen te kunnen behalen.

In onze praktijk wordt alléén op afspraak behandeld. De dag en tijd wordt in overleg met u vastgesteld en is (vaak) een wekelijks terugkerend tijdstip. Een zitting duurt in totaal 25 minuten (cliëntgebonden tijd), daarnaast zijn er 5 minuten gereserveerd voor administratie en overleg voor de logopedist.

Evaluatie tijdens het behandeltraject

Tijdens het behandeltraject evalueren we regelmatig, zodat we het effect van de logopedische behandeling kunnen beoordelen. Op basis daarvan kunnen we met u overleggen of we het behandelplan moeten aanpassen. De regelmaat van het evalueren is afhankelijk van het aantal afgesproken behandelingen.

Afsluiting

Door een onderzoek, test of (spel)observatie wordt bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Als de doelen zijn bereikt kan de behandeling worden afgesloten. In andere gevallen wordt in overleg met u een nieuw controlemoment afgesproken.

Klantervaringsonderzoek (KEO)

Gedurende het behandeltraject krijgt u uitnodigingen om deel te nemen aan een klantervaringsonderzoek door Mediquest (CTO-logo, het meetbureau waar wij bij aangesloten waren, is overgenomen door Mediquest). U wordt hiervoor via e-mail benaderd. Omdat wij heel graag uw mening horen over hoe u onze logopedische zorg hebt ervaren, stellen wij het erg op prijs wanneer u deze enquête naar waarheid invult. De enquete is anoniem.

Samenwerking

Wij zijn van mening dat samenwerking noodzakelijk is om logopedische doelen te kunnen bereiken. Naast nauw contact met de directe omgeving van ouders, partner, kinderen, etc. kan ook contact met andere betrokken personen of instanties van belang zijn. Denk daarbij aan:

  • Een medicus, zoals huisarts, kinderarts, consultatiebureauarts, kno-arts, tandarts of neuroloog
  • Een paramedicus, zoals diëtist, (kinder)fysiotherapeut of ergotherapeut
  • Een reguliere (voor)school, zoals peuterspeelzaal, basis- of voortgezet onderwijs
  • Een speciale (voor)school, zoals medisch kinderdagverblijf, speciaal (basis)- of voortgezet onderwijs
  • Overig: zoals Integrale Vroeghulp, Stichting Mee, Pento, etc.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.