Veel gestelde vragen

Wanneer logopedie?  Logopedische hulp kan nodig zijn voor kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van o.a. de spraak, taal, stem en/of het gehoor.  Lees meer..

Hoe regelt u de vergoeding voor logopedie?  Logopedie wordt door de meeste zorgverzkeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie. Lees meer..

Wat kan ik zelf doen om mijn kind te stimuleren?  Wat mag ik verwachten van mijn kind op een bepaalde leeftijd?  Mag ik mijn kind verbeteren? Is voorlezen belangrijk? Op al deze vragen en meer krijgt u antwoord op www.kindentaal.nl

Preventieve- en/of curatieve- logopedie?  Vooral voor mensen met een functie waarbij spreken of het gebruik van de stem centraal staat, kan preventieve logopedie zeer wenselijk zijn. Een langdurig zware belasting van de stem- en spraakorganen kan op termijn problemen geven. Keelpijn, stemverlies of stemvermoeidheid tijdens het spreken. Een goede adem- en spreektechniek zijn dan zeer belangrijk, voorkomen is immers beter dan genezen.

Hoe waarborgt de logopedie haar kwaliteit? Accreditatie vindt plaats op basis van na- en bijscholing. Van de 160 punten die voor het criterium deskundigheidsbevordering moeten worden behaald, dienen er 40 met geaccrediteerde activiteiten (scholing) behaald te worden. Lees meer..

Wat is de NVLF? De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. Het verenigingsbureau is gevestigd in Woerden. Lees meer..