Vergoeding & tarieven

Logopedische therapie zit in het basispakket van de verzekering, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Alle behandelingen bij Logopediepraktijk Leeuwarden worden *volledig vergoed in 2019 als u een verwijzing heeft ontvangen van een huisarts of specialist. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. De kosten van behandeling zullen in de meeste gevallen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

* De logopedische behandelingen voor volwassenen vanaf 18 jaar worden verrekend met het eigen risico, daarna worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Voor verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen/ jongeren zullen dus niet met het eigen risico verrekend worden. Kijk voor eventueel eigen risico in de polis van uw zorgverzekeraar.

Bij ons kunt u ook terecht als u geen zorgverzekering hebt of als u geholpen wilt worden voor hulp die niet binnen je zorgverzekering valt. Voor de afgenomen zittingen krijgt u een rekening thuisgestuurd, die u vervolgens zelf moet voldoen.

De onderstaande prijzen gelden:

  • Als de behandeling buiten de voorwaarden van je zorgverzekering valt;
  • Vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2019.

 

Tarieven 2019

Reguliere behandeling€ 41,79
Eenmalige specifiek onderzoek€ 83,58
Verslaglegging aan derden (per 30 min)€ 41,79
Telefonische zitting€ 20,90
Screening Directe Toegankelijkheid logopedie (DTL)€ 20,90
Verzuimtarief€ 41,79
Uittoeslag€ 23.70
Lees- en/of spellingsbehandeling & Dyslexieklik hier

Bovenstaande tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor prestaties verricht na 1 januari 2016 en verhoogd met het gemiddelde jaarlijkse inflatiecijfer (bron: CBS, Inflatie Nederland consumentenprijsindex (CPI)). De bovengenoemde tarieven kunnen afwijken van de bedragen die vermeld staan in de polis van uw zorgverzekeraar.

Vergoeding bij DTL

Op dit moment vergoeden nog niet alle zorgverzekeraars logopedie zonder verwijsbrief van uw huisarts/specialist. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Verhindering

Indien u niet op een afspraak kunt komen, dient u deze minstens 24 uur van te voren af te zeggen per mail of telefonisch/ bericht inspreken op het antwoordapparaat. Als u later annuleert, zal de logopedist 100% van de kosten (conform het NZa behandeltarief) voor de behandeling bij u in rekening brengen het zogenoemde verzuimtarief. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.