Dyslexie

Lees- en spellingsproblemen en/of dyslexie:

Zowel nationaal- als internationaal wordt er veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van dyslexie. Op dit moment wordt algemeen aangenomen dat dyslexie veroorzaakt wordt door problemen op het gebied van de fonologische kennis en de toegankelijkheid van taalkennis. Dit zijn kerngebieden van de logopedie, daarom is vaak de logopedist de aangewezen persoon om mensen met problemen op het gebied van lezen en spellen te helpen.

Behandeling:

De logopedist/ dyslexiebehandelaar heeft vele behandelmethodes om de lees- en spellingsproblemen aan te pakken. Zij kiest, samen met de ouders en het kind en eventueel de school, de behandelmethode die het beste past bij het kind.

Binnen onze praktijk is de behandeling gebaseerd op de basisprincipes van de KweC methodiek, daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van spellingregelboekjes, Sensorische Informatie Verwerking, Spreekbeeld, Ralfi en Connect lezen, flitsen en vele auditieve vaardigheidstrainingen en natuurlijk onze algemene logopedische behandelmethodes en -vaardigheden. Daarbij staat voorop dat het kind (weer) plezier krijgt in lezen en spellen, waardoor het uitgedaagd wordt om het leerproces (weer) aan te gaan. Nauwe samenwerking met ouders en school is van groot belang.

Moment van starten van de therapie:

Al in de vroege spraak-taalontwikkeling kunnen er al aanwijzingen zijn voor mogelijke problemen bij het leren lezen en schrijven. Daarom is het regelmatig testen van kinderen op school (vanaf groep 2) met het CITO-systeem van groot belang:

Bij uitval bij de voorwaarden voor het lees- en spellingsonderwijs in groep 2 is het van groot belang om snel te onderzoeken waarom het kind niet mee kan met de groep en de therapie te starten, wanneer blijkt dat er sprake is van auditief fonologische verwerkinsproblemen en/of een specifieke taalontwikkelingsstoornis.

In groep 3 wordt in de herfstvakantie gekeken of het kind mee kan met het tempo van de klas (herfstsignalering). Als dit niet het geval is, is het van groot belang om snel te onderzoeken waarom het kind niet mee kan met de groep. Als blijkt dat de achterstand kan worden verklaard door auditief fonologische verwerkingsproblemen en/of een specifieke taalontwikkelingsstoornis, kan therapie worden gestart. Het is van belang om dit snel te doen, omdat het kind anders zeer negatieve ervaringen zal opdoen rond het lezen en spellen en gedemotiveerd kan raken. Ook later in groep 3 kan logopedie worden opgestart.

In groep 4 gaat het tempo van lezen van kinderen erg snel omhoog en worden er steeds meer spellingsregels aangeleerd, als een kind de basis voor het automatiseren bij het lezen en spellen zich nog niet eigen heeft kunnen maken, gaat dit tempo vaak te snel. Ook nu is het van belang om in kaart te brengen waarom het kind achterloopt. Als blijkt dat de achterstand kan worden verklaard door auditief fonologische verwerkingsproblemen en/of een specifieke taalontwikkelingsstoornis, kan therapie worden gestart. Als in groep 4 al aanwijzingen zijn dat er mogelijk sprake is van dyslexie, kan samen met de school ook gekozen worden voor het traject van de vergoede dyslexiezorg.

Als de lees- en spellingsproblemen in groep 5, 6, 7 of 8 worden onderkend, wordt er meestal een dyslexieonderzoek gedaan, als voldaan wordt aan de criteria voor de diagnostiek in de vergoede zorg, kan dit onderzoek bijvoorbeeld worden gedaan door het OCRN. Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, dan kan de dyslexiebehandeling worden opgestart binnen deze vergoede zorg.

 

Vergoeding lees- en spellingsbehandeling en/of dyslexie:

Als er sprake is van een logopedische diagnose wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekering, zie vergoeding & tarieven.

Als er sprake is van dyslexie (vastgesteld d.m.v. een dyslexieonderzoek) of lees/ spellingproblematiek zonder logopedische oorzaak/ diagnose (auditief fonologische verwerkingsproblemen en/of een specifieke taalontwikkelingsstoornis), dan worden deze behandelingen bij ons niet vergoed door de gemeente en zorgverzekering.

Mocht er geen ernstige enkelvoudige dyslexie worden vastgesteld, dan kan er bij ons toch een dyslexie behandeling worden opgestart, deze wordt echter niet vergoed door de zorgverzekering. De kosten voor de behandeling bedragen dan € 42,91 per half uur.