Informatie

Logopedisten houden zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (bijvoorbeeld contact maken en uiten/verwerken van gevoelens) en in het opnemen en verwerken van informatie.

Wanneer logopedie?

Dyslexie

Cursussen, Trainingen en voorlichting

Vergoeding & tarieven

E-mail voor vragen / informatie